Trwa pobieranie danych...

Wyzwanie

Uatrakcyjnienie i uspójnienie prowadzonych przez firmę taktycznych promocji handlowych skierowanych do kluczowych sklepów handlu tradycyjnego.

Idea

Program kategoryzujący sklepy oraz przypisujący sklepom - stosownie do ich wielkości i potencjału - cele oraz nagrody za realizacje tych celów. Całość prowadzona i zarządzana w oparciu o autorską platformę internetowa z kilkoma poziomami dostępu.

Rezultat

bd.